Boende i Mariehamn

I Mariehamn finns ungefär 5 700 bostadshushåll. Mycket av den grundläggande servicen sköts av stadens infrastruktursektor, som t.ex. vattenförsörjning och rening av avloppsvatten samt skötsel av gator och grönområden. 

Elförsörjningen sköts av Mariehamns elnät Ab och avfallshanteringen administreras genom Kommunal- förbundet Ålands Miljöservice (Mise) som staden ingår i.

Sidan uppdaterades