Mariehamns Energi

Energi och uppvärmning

En viktig del av stadens infrastruktur är energiförsörjningen. Mariehamns Elnät Ab förser hushållen med el. En annan vanlig uppvärmningskälla i staden är fjärrvärme.

Fjärrvärmenätet byggs kontinuerligt ut till nya bostadsområden som planeras i staden. Mariehamns Energi levererar fjärrvärmen.
Bland övriga uppvärmningsformer blir installation av värmepump allt vanligare.

Sidan uppdaterades