Vatten och avlopp

En viktig del av stadens infrastruktur är vattenförsörjning och rening av avloppsvatten. VA-verket sköter om vattenförsörjningen till stadens hushåll, och Lotsbroverket har hand om reningen av avloppsvatten. VA-verket och Lotsbroverket ingår i infrastruktur- sektorns samhällstekniska avdelning.

Snabba fakta:

I Mariehamn är ca 10.500 personer anslutna till stadens vatten- och avloppsnät. Inom VA-verkets verksamhetsområde förbrukas det ca 900.000m3 rent vatten per år.
Från VA-verkets eget verksamhetsområde och från anslutna i Jomala, Hammarlands och Lemlands kommuner samt från Norra Ålands avloppsvatten Ab’s verksamhetsområde levereras det årligen totalt ca 2,7 miljoner m3 avloppsvatten till stadens avloppsreningsverk, Lotsbroverket för behandling.

Vattenledningsn�tet omfattar ca 82 km rörledning, avloppsnätet ca 76 km och dagvattennätet ca 46 km.

Sidan uppdaterades