Reklamplatser

I staden finns det möjlighet för företag och organisationer att informera om sin verksamhet genom att hyra reklamplatser. Här kan du läsa om de olika typer av reklamplatser som finns, och vart du ska vända dig.

Stolpreklamplatser 

Staden har låtit sätta upp reklamplatser på elstolpar på ca 70 platser i staden. Platserna är utarrenderade till BlackEye Capital Ab. Om du önskar köpa stolpreklamplats görs det via Ålands Tidnings Tryckeri Ab tfn 26 026.

Av platserna är 14 st reserverade för Mariehamns stads eget bruk eller för ideella organisationer. Anhållan om att få nyttja dessa platser riktas till stadskansliet minst sex veckor innan du önskar använda platsen. Närmare information tfn 531 210.

Reklampelare

Staden har upplåtit platser för 11 st reklampelare i stadens centrum och längs Österleden. Platserna är utarrenderade till BlackEye Capital Ab. Om du önskar köpa reklampelarutrymme görs det via Ålands Tidnings Tryckeri Ab tfn 26 026.

Banderollplatser

Staden hyr ut tre st banderollplatser; en vid Havsgatan, en vid Ålandsvägen samt en på Österleden. Placering och mått finns i dokumenten under Hitta snabbt. Taxa för banderollplatserna är 168 euro/plats per vecka, exklusive moms. Bokning och information fås av stadshusets vaktmästare tfn 531 207.

Notera att banderollplatsen vid Ålandsvägen inte är ibruk under vägens ombyggnad.  

I stadens centrum vid Torggatan finns banderollplatser som hyrs ut av Ålands näringsliv tfn 29 029. 

Reklamutrymme i busskurerna och på bussarna

I stadens busskurer samt i bussarna finns reklamutrymme som bokas och säljs ut via Cainby tfn 21 411.

Affischering

Om du är engagerad i t.ex. en teater, musikgrupp, idrottssklubb eller en förening som önskar informera om ett evenemang som inte är kommersiellt finns det möjlighet att tillfälligt få sätta upp affischer eller banderoller i anslutning till stadens gator.

När det gäller valaffischer finns det särskilda regler som har antagits av stadsstyrelsen.

Ta kontakt med stadskansliet tfn. 5310 för närmare information om vad som är möjligt, och vilka regler som gäller.

Sidan uppdaterades