Ansökan om barnomsorg

När du som vårdnadshavare förvärvsarbetar, studerar eller är arbetssökande har ditt barn rätt till barnomsorg. Är barnet över tre år har ni rätt till barnomsorg 25 timmar i veckan, även om du som vårdnadshavare är föräldra- eller vårdledig med yngre syskon.

Då ditt barn är under tre år har ditt barn rätt till barnomsorg under den tid som moderskapspenningen för ett yngre syskon betalas ut, men däremot inte sen under den tid som du är föräldra-/vårdledig.

Alla barn som enligt lagen är berättigad till barnomsorg beviljas barnomsorgsplats, antingen på daghem eller i familjedaghem. Som vårdnadshavare kan du ha önskemål om vilket daghem du vill ha ditt barn på, men då platserna är begränsade kan vi inte alltid tillgodo se önskemål om barnomsorgs vid en särskild enhet.

Ansökningstid
I regel är ansökningstiden fyra månader, men om du p.g.a arbete eller studier är i behov av barnomsorgsplats med kort varsel kan handläggningstiden vara två veckor.

Heltids- eller halvtidsplats
Alla stadens daghem erbjuder både heltids- och halvtidsplatser. För en halvtidsplats ska timmarna gå jämt upp inom två veckor. Det innebär att du t.ex. kan använda 30 timmar en vecka och 20 timmar nästa, däremot kan timantalet inte överstiga 50 timmar på två veckor. Du gör en skriftlig överenskommelse om halvtidsplats. För en halvtidsplats betalar du 60% av avgiften för en heltidsplats.

Besked om plats
Eftersom intagning sker kontinuerligt är det möjligt att lämna in ansökan året om, men ett större antal platser fördelas till hösten då platser frigörs på daghemmen.Vi har därför en ansökningsperiod för höstens platser under vecka 7–9. Beslut om plats för den som har lämnat in ansökan inom den här perioden, och som behöver öppna sin plats i augusti – september, ges i mitten av april. Har du däremot ansökt om plats för ditt barn med början andra tidpunkter under året får du  beslut ca en månad innan platsen tas i bruk.

Ansökan om barnomsorg lämnas till barnomsorgskansliet i Nyfahlers,
Skarpansvägen 30 eller skickas till Pb 207, 22101 Mariehamn.

LÄS MER

Barnomsorgslag för landskapet Åland (pdf)

Intagningsprinciper (pdf)

    Sidan uppdaterades