Svenska för inflyttade / Swedish for foreigners

Upphandling av ett nytt avtal för Svenska för inflyttade (Sfi) pågår under vintern och inga nya kurser startar inom det gamla avtalet under vintern 2018.

För mer information om kurserna som ordnas på uppdrag av Ålands landskapsregering och genom antagning av Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (Ams), vänligen kontakta Gabriella Nordlund e-post: gabriella.nordlund@mariehamn.ax, tel. 531 620 (Medis växel)

Sfi - Swedish for Immigrants

Intensive courses in Swedish as a Second Language for adult immigrants are financed by the Åland Government. Application via Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (Ams). Please contact Gabriella Nordlund, e-mail: gabriella.nordlund@mariehamn.ax , phone 018 – 531 620 (Medis reception).

Svenska för personer som inte behärskar det latinska alfabetet

Medis ordnar uppdragsutbildning för personer med kort eller ingen skolbakgrund. För mer information kontakta Gabriella Nordlund e-post: gabriella.nordlund@mariehamn.ax tel. 018-531620

Courses in Literacy and the Latin alphabet

For courses in Literacy and the Latin alphabet, please contact Gabriella Nordlund e-mail: mailto:gabriella.nordlund@mariehamn.ax phone 018-531 620

Medis ordinarie kurser i svenska

Medis ordnar även kurser i svenska i sitt normala kursutbud. Se katalogen

Sidan uppdaterades