Svenska för inflyttade / Swedish for immigrants

Medis och Ålands landskapsregering har den 1.3.2018 slutit ett nytt avtal om Sfi-kurser för läsåren 2018-21. De flesta nivåer startar i augusti 2018, men en nybörjarnivå kurs 3C1 börjar redan 10.4. med sista anmälan 15.3.2018 till Ams.

För mer information om kurserna som ordnas på uppdrag av Ålands landskapsregering och genom antagning av Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (Ams), vänligen kontakta Gabriella Nordlund e-post: gabriella.nordlund@mariehamn.ax , tel. 531 620 (Medis växel) eller 0457-5392050

Se informationsblad här

Sfi - Swedish for Immigrants

Intensive courses in Swedish as a Second Language for adult immigrants (also courses in Literacy) are financed by the Åland Government. Application via Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (Ams). Please contact Gabriella Nordlund, e-mail: mailto:gabriella.nordlund@mariehamn.ax, phone 018 – 531 620 (Medis reception) or 0457-5392050.

Sia - Svenska i arbete

Medis och Ålands landskapsregering har slutit ett nytt avtal om Svenska I arbete för åren 2018-20.

Medis ordnar kurser i samarbete med arbetsgivare:
- för personer i arbete som vill utveckla sin svenska
- flexibla kursmoduler om ca 30 lektioner
- individuellt eller i grupp 2-10 personer
- på deltagarnas arbetstid och fritid
- finansieras av Ålands landskapsregering

För mer information vänligen kontakta Gabriella Nordlund, e-post gabriella.nordlund@mariehamn.ax, tel. 531 620 (Medis växel) eller 0457-5392050

Medis ordinarie kurser i svenska

Medis ordnar även kurser i svenska i sitt normala kursutbud. Se katalogen

Sidan uppdaterades