Allmänna språkexamina

Allmänna språkexamina är nationella språkprov för vuxna. Proven ordnas samtidigt i hela Finland. Vid Medis kan du avlägga provet i svenska som främmande språk på grund- och mellannivå. Grundnivån motsvaras av A1 och A2 i den europeiska nivåskalan, mellannivån av B1 och B2.

Medis ordnar det nationella språkprovet Allmänna språkexamina i svenska på grund- och mellannivå den 17.11.2018 och 13.04.2019. Provet på mellannivå motsvarar språkkravet för finländskt medborgarskap. Ansökningstid 1-30.9.2018 och 1-28.2.2019 till Medis kansli. https://www.oph.fi/utbildning_och_examina/sprakexamina/allmanna_sprakexamina

För mer information om språkprovet/ More Information about the national examination: Gabriella Nordlund, mejl: gabriella.nordlund@mariehamn.ax, mobil: 0457 539 2050 tel. 018 531 637

Sidan uppdaterades