Avgifter Baltichallen

Avgifterna för år 2016, fastställda av bildningsnämnden den 13.10.2015. 

  Måndag - fredag
kl. 7.00 - 16.00


Övriga tider
och helger                              

En bana    
Grundpris 35,50 52,20
Stadsföreningar 31,95 46,98
Under tiden 15.6 - 15.8    
Grundpris 27,30 39,10
Stadsförening 24,57 35,19 
     
Hela hallen
   
Grundpris  64,20 94,70
Stadsförening
 57,78 85,23 
Under tiden 15.6 - 15.8
   
Grundpris 48,10 70,90
Stadsförening 43,29  63,81
     
Dygnshyra för hela hallen Grundpris Stadsförening
Måndag - fredag 891,70 802,53
Lördag - söndag 1135,50 1021,95
Under tiden 15.6 - 15.8    
Måndag - fredag 668,10 601,29
Lördag - söndag 850,80 765,72
     
Övrigt    
Omklädningsrum med dusch 3,00 per person

Portabel scen

97,10 per dag

Skyddsmatta

393,90 per gång

Timdebitering, personal

50,00 per person

Larmavgift

40,00 per gång

Avgift för ersättande passerkort

10,00  


Där inget annat anges gäller priserna för en (1) timme. 

Avgifterna är inklusive moms. I avgift för idrottsutövning ingår moms med 10 % och i övriga fall med 24 %.

I avgifterna ingår inte specialarrangemang såsom framställning och/eller borttagning av stolar, scenarrangemang, dekorationer, extra städning o.dyl.

Dygnsavgift tillämpas på bokningar som är 12 timmar eller längre per dygn.

Dygnsavgift tillämpas på bokningar för tävlingar, turneringar och arrangemang som är 12 timmar eller längre per dygn och bana/plan. Gäller ej för träningar.

För bokningar/avbokningar av idrottsanläggningar finns särskilda bestämmelser fastställda.

Mariehamns stad förbehåller sig rätten till ändringar.

Sidan uppdaterades