Avgifter Islandia

Avgifterna för år 2016, fastställda av bildningsnämnden den 13.10.2015.

  Måndag - fredag
kl. 7.00 - 16.00


Övriga tider
och helger                              

Med is    
Grundpris 52,10     143,10
Stadsföreningar 28,65 78,70
Stadens egna förvaltningar,
allmännyttiga organisationer
i staden, landskapets skolor,
idrottsförbunden *
samt landsortsförening vid
säsongsbokning
49,50 135,95
     
Utan is  April-maj   Juni-juli  
Dag 1  880,90 632,80
Dag 2  480,10  253,10
Dag 3 454,00 228,30
Dag 4 429,70 205,10
Dag 5 samt där ytterligare per dag 406,40 177,90
     
Övrigt    
Tvättmaskin/torkskåp 4,00 per gång
Omklädningsrum med dusch 3,00 per person

Igångsättningsavgift under den
isfria tiden

4.000,00 per gång

Portabel scen

97,10 per dag

Skyddsmatta

393,90 per gång

Timdebitering, personal

50,00 per person

* ÅID-ÅMF-ÅI-ÅIBF-ÅIHF

Där inget annat anges gäller priserna för en (1) timme.
Avgifterna är inklusive moms. I avgift för idrottsutövning ingår moms med 10 % och i övriga fall med 24 %.

I avgifterna ingår inte specialarrangemang såsom framställning och/eller borttagning av stolar, scenarrangemang, dekorationer, extra städning o.dyl.

Dygnsavgift tillämpas på bokningar som är 12 timmar eller längre per dygn.

Dygnsavgift tillämpas på bokningar för tävlingar, turneringar och arrangemang som är 12 timmar eller längre per dygn och bana/plan. Gäller ej för träningar.

 

För bokningar/avbokningar av idrottsanläggningar finns särskilda bestämmelser fastställda.

Mariehamns stad förbehåller sig rätten till ändringar.

Sidan uppdaterades