Avgifter ridanläggning

Avgifterna för år 2016, fastställda av bildningsnämnden den 13.10.2015.

     
Hyra för boxplats
57,00 per månad
              
 Hyra för ridbanorna    
Ridklubben, per månad för båda banorna 809,30 per månad
     
Övriga så som
   
Organisation, förening eller privatperson, privatlektion, kurs och dyligt 15,00 ridbana/ekipage
     
Övrigt    
Tävlingar, per startande häst  3,00  
Årsavgift, per häst  228,30  
Säsongsavgift, per häst (oktober-mars, april-september) 114,20  
Månadsavgift, avser kalendermånad, per häst 31,70  

 

Där inget annat anges gäller priserna för en (1) timme.

Avgifterna är inklusive moms. I avgift för idrottsutövning ingår moms med 10 % och i övriga fall med 24 %.

Häst för vilken betalats års-, säsongs- eller månadsavgift får fritt ridas på ridbanorna under den tidsperiod som avgiften avser då banorna inte är bokade för ridskolverksamhet eller annan verksamhet.

För häst för vilken lösts års-, säsongs- eller månadskort erhålls 25 % rabatt vid bokning av ridbana för eget bruk, lördagar, söndagar eller under andra dagar då ingen ridskolverksamhet pågår.

Mariehamns stad förbehåller sig rätten till ändringar.

Sidan uppdaterades