Avgifter Bollhalla

Avgifterna för år 2017, fastställda av kultur- och fritidsnämnden 28.9. samt 17.10.2016.

  Måndag - fredag
kl. 7.00 - 16.00

Övriga tider
och helger

Gymnastiksalen    
Grundpris 36,20               43,10
Stadsföreningar  32,58 38,79
     
Badmintonbana    
Grundpris  13,60 18,00
Stadsförening  12,24 16,20
 Spotbokning  9,00
   
Sammanträdesrummet    
Grundpris  13,00 13,00
Stadsförening  0,00 0,00
     
Övrigt    
Kök och kiosk 20,00 per dygn
Övernattning 6,60 per person/natt
Larmavgift 40,00 per larm
Avgift för ersättnade passerkort 10,00  
     
Dygnshyror  Grundpris Stadsförening
Gymnastiksalen  328,00 295,20
Tennisbanorna (alla)  352,00 316,80
Badmintonbanorna (alla)  243,00 218,70

Där inget annat anges gäller priserna för en (1) timme. Avgifterna är inklusive moms.  I avgifterna för idrottsutövning och övernattning ingår moms med 10 % och i övriga fall med 24 %.

Stadsföreningar får använda sammanträdesrummet avgiftsfritt.

I avgifterna ingår inte specialarrangemang såsom framställning och/eller borttagning av stolar, scenarrangemang, dekorationer o.dyl.

Dygnsavgift tillämpas på bokningar som är 12 timmar eller längre per dygn

Dygnsavgift tillämpas på bokningar för tävlingar, turneringar och arrangemang som är 12 timmar eller längre per dygn och bana/plan. Gäller ej för träningar.

För bokningar/avbokningar av idrottsanläggningar finns särskilda bestämmelser fastställda.

Mariehamns stad förbehåller sig rätten till ändringar.

Sidan uppdaterades