Avgifter fotbollsplaner

Avgifterna för år 2017, fastställda av kultur- och fritidsnämnden den 28.9.2016. 

  Måndag - fredag
kl. 7.00 - 16.00

Övriga tider
och helger

Backeberg och Ytternäs sportfält 
Helplan vid träning
             
Grundpris  46,40 58,90
Stadsförening  23,20 29,45
Stadens egna förvaltningar,
allmännyttiga organisationer
i staden, landskapets skolor,
idrottsförbunden * samt
åländska landsortsföreningar
 39,44  50,07
     
Halvplan vid träning    
Grundpris  23,20 29,50
Stadsförening  11,60 14,73
Stadens egna förvaltningar,
allmännyttiga organisationer
i staden, landskapets skolor,
idrottsförbunden * samt
åländska landsortsföreningar
 19,72  25,08
     
Backeberg och Ytternäs sportfält    
Helplan vid match/tävling    
Grundpris 51,10 64,80
Stadsförening 25,55 32,40
Stadens egna förvaltningar,
allmännyttiga organisationer
i staden, landskapets skolor,
idrottsförbunden * samt
åländska landsortsföreningar
43,44 55,08
     
Halvplan vid match/tävling    
Grundpris 25,50 32,30
Stadsförening 12,75 16,15
Stadens egna förvaltningar,
allmännyttiga organisationer
i staden, landskapets skolor,
idrottsförbunden * samt
åländska landsortsföreningar
21,68 27,46
     
  Måndag - fredag
kl. 7.00 - 16.00
Övriga tider
och helger
Wiklöf Holding Arena konstgräs 
Helplan vid träning och match/tävling
   
Grundpris  65,20  76,10
Stadsförening  32,60 38,05
     
Wiklöf Holding Arena konstgräs  
Halvplan vid träning och match/tävling     
Grundpris  38,10 43,50
Stadsförening  19,05 21,75
     
  Måndag - fredag
kl. 7.00 - 16.00
Övriga tider
och helger
Strandnäs fotbollsplan
   
Konstgräsplanen  (halvplan)
   
Grundpris 30,00 30,00
Stadsförening 15,00 15,00
Stadens egna förvaltningar,
allmännyttiga organisationer
i staden, landskapets skolor,
idrottsförbunden * samt
åländska landsortsföreningar
 25,50  25,50
     
Strandnäs fotbollsplan
   
Sandpland (halvplan)
   
Grundpris 25,00 25,00
Stadsförening 12,50 12,50
Stadens egna förvaltningar,
allmännyttiga organisationer
i staden, landskapets skolor,
idrottsförbunden * samt
åländska landsortsföreningar
21,25 21,25 
     
Övrigt    
Belysning WHA konstgräs, helplan (300 lux)
16,30 per timme
Belysning WHA konstgräs, halvplan (300 lux)
8,20 per timme
Belysning Strandnäs fotbollsplan 12,70 per timme
Belysning halvplan Strandnäs fotbollsplan 6,35 per timme
Portabel scen 97,10 per dygn
Bastu 21,30 per bastu
Omklädningsrum med dusch 3,00 per person
Personal 50,00 per person


* ÅID-ÅMF-ÅI-ÅIBF-ÅIHF

Där inget annat anges gäller priserna för en (1) timme. Avgifterna är inklusive moms.  I avgifterna för idrottsutövning och övernattning ingår moms med 10 % och i övriga fall med 24 %.

Stadsföreningar får använda sammanträdesrummet avgiftsfritt.

I avgifterna ingår inte specialarrangemang såsom framställning och/eller borttagning av stolar, scenarrangemang, dekorationer o.dyl.

Dygnsavgift tillämpas på bokningar som är 12 timmar eller längre per dygn.

Dygnsavgift tillämpas på bokningar för tävlingar, turneringar och arrangemang som är 12 timmar eller längre per dygn och bana/plan. Gäller ej för träningar.

 För bokningar/avbokningar av idrottsanläggningar finns särskilda bestämmelser fastställda.

Mariehamns stad förbehåller sig rätten till ändringar.

Sidan uppdaterades