Avgifter Mariebad

Avgifterna för år 2017, fastställda av kultur- och fritidsnämnden den 28.9.2016.

  Vuxna Barn/ungdom
4-19 år
Må-fre
före kl. 16.00
Biljetter      
Enkelbad
Grupper var 10:e avgiftsfri
9,00 5 5,20 (gäller sept-maj)
Företagskunder, avtalskunder 6,50 4,20 4,20
Flergångskort      
10-kort 64,10 38,50 50,60
25-kort 112,80 66,30 88,40
Giltigt 1 år. Maximalt personer per gång/korttyp: vuxenkort 2 st, barn och ungdomskort 3 st.

Helårskort, giltig ett år och är personligt 308,50 186,30 244,40
Halvårskort, giltigt 6 månader, personligt 177,00 107,40 139,70
På flergångskorten beviljas pensionärsrabatt och studierabatt på 10%. För att erhålla studierabatt skall giltigt studiekort ovillkorligen uppvisas.

Minigrupper  Annat    
3 personer, max 1 vuxen 15,00    
4 personer, max 2 vuxna 24,00    
5 personer, max 2 vuxna
27,00    
6 personer, max 2 vuxna 30,00    
       
Relaxavdelningen Annat     
Minimipris gäller 1-4 personer
     
  56,00 Måndag-torsdag  
  72,00 Fredag-söndag  
Besök i badet ingår. Grupper var 10:e avgiftsfri.  
Per person, avgift för 2 timmar 14,00 Måndag-torsdag  
  18,00 Fredag-söndag  
Därefter per påbörjad timme och person 7,00 Måndag-torsdag  
  9,00 Fredag-söndag  
 
       
Omklädningsrum 3 och 4
Annat    
Minimipris      
2 timmar 44,00    

3 timmar

64,00    
Endast lördag - söndag kl. 18.00 - 21.00      
Per person, avgift för 2 timmar 11,00    
Per person, avgift för 3 timmar 16,00    
Besök i badet ingår, grupper var 10:e avgiftsfri.  
       

Bassänghyra

Per timme    
Undervisningsbassängen 31,50    

Motionsbassängen

     
Grundpris 18,30 per bana  
Stadsförening 9,15 per bana  

Stadens egna förvaltningar förutom skolor och daghem, allmännyttiga organisationer i staden, landskapets skolor, idrottsförbunden *samt åländsk landsortsförening.

12,81 per bana  
       
 Övrigt Annat    
Hela badavdelningen, 3 timmar 1141,00    
Därefter per påbörjad timme 286,00    
Äventyrsbadet, 3 timmar
571,00    
Därefter per påbörjad timme 137,00    
Abonemang av södra delen av stranden      
  85,60 heldag  
  57,00 halvdag, max 5 timmar  
Beachvolleyplan 1 och 2 13,10 per plan och timme  
Hänglås 3,50    
Hyra badhandduk 2,40    
Hyra badkläder 2,40    
Solarium 7,40    
Solarium 10-kort 68,50    
Sammanträdesrum 13,00 per timme  
Stadsförening 0,00    

 * ÅID-ÅMF-ÅI-ÅIBF-ÅIHF

Där inget annat anges gäller priserna för en (1) timme. 

Avgifterna är inklusive moms. I avgift för idrottsutövning ingår moms med 10 % och i övriga fall med 24 %.

Stadsföreningar får använda sammanträdesrummet på entréplanet avgiftsfritt.

I avgifterna ingår inte specialarrangemang såsom framställning och/eller borttagning av stolar, scenarrangemang, dekorationer o.dyl.

För bokningar/avbokningar av anläggningar finns särskilda bestämmelser fastställda.

Mariehamns stad förbehåller sig rätten till ändringar.  

Sidan uppdaterades