Avgifter skolornas utrymmen

 Avgifterna för år 2017, fastställda av kultur- och fritidsnämnden den 28.9.2016.

  Måndag - fredag
kl. 7.00 - 16.00

Övriga tider
och helger

Strandnäs skola, södra    
Gymnastiksalen    
Vid idrottsutövning
 18,90           20,90
Annan verksamhet  24,40  30,60
     
Scen 15,40 23,10
Auditorium  31,20 31,20

 

Ytternäs skola

   
Gymnastiksalen    
Vid idrottsutövning 15,10 18,20
Vid annan verksamhet 19,60 24,40
     
Övrigt  Per gång  
Aula  19,60  
Pentry  27,20  
Bastu  21,30  per bastu

 Där inget annat anges gäller priserna för en (1) timme.

Avgifterna är inklusive moms. I avgifterna för idrottsutövning ingår moms med 10 % och i övriga fall med 24 %.

I avgifterna ingår inte specialarrangemang såsom framställning och/eller borttagning av stolar, scenarrangemang, dekorationer o.dyl.

För bokningar/avbokningar av idrottsanläggningar finns särskilda bestämmelser fastställda.

Mariehamns stad förbehåller sig rätten till ändringar.

Det går även att hyra skolutrymmen med eller utan övernattning, som skolmatsal, slöjdsal och enkilds klassrum.

Sidan uppdaterades