Avgiftsreduceringar

Avgiftsreduceringar vid idrottsanläggningar och utrymmen för fritids-verksamhet år 2017. Kultur- och fritidsnämnden 65§, 17.10.2016

Utomhusanläggningar (förutom konstgräset):

  • Stadsförening, idrottsbolag och kulturbolag med hemort i Mariehamn 50 %
  • Stadens egna förvaltningar, allmännyttiga organisationer i staden, landskapets skolor, idrottsförbunden ÅID-ÅMF-ÅIF-ÅFF-ÅIBF-ÅIHF samt åländsk landsortsförening 15 %

 

Konstgräsplanerna:

  • Stadsförening, idrottsbolag och kulturbolag med hemort i Mariehamn samt stadens egna grundskolor och daghem  50 %

 

Ishallen:

Istider;

  • Stadsförening, idrottsbolag och kulturbolag med hemort i Mariehamn 45 %
  • Stadens egna förvaltningar, allmännyttiga organisationer i staden, landskapets skolor, idrottsförbunden ÅID-ÅMF-ÅIF-ÅFF-ÅIBF-ÅIHF samt  landsortsförening vid helårsbokning 5 %

 

Baltichallen och Bollhalla:

  • Stadsförening, idrottsbolag och kulturbolag med hemort i Mariehamn 10 %

 

Mariebad:

Motionsbassängen:

  • Stadsförening, idrottsbolag och kulturbolag med hemort i Mariehamn samt stadens egna skolor, fritidshem och daghem 50 %            
  • Stadens egna förvaltningar förutom skolor och daghem, allmännyttiga

organisationer i staden, landskapets skolor, idrottsförbunden ÅID-ÅMF-ÅIF-ÅFF-ÅIBF

ÅIHF samt åländsk landsortsförening  30 %

 

Hela badavdelningen (motions-, terapi- och äventyrsdelen):

  • Stadsförening, idrottsbolag och kulturbolag med hemort i Mariehamn 40 %

  

Det av kultur- och fritidsnämnden fastslagna priset för företagsavgift/avtalskund gäller även för engångsbesök för åländska föreningar, daghem och skolor.

Provision till förmedlare vid ovannämnda anläggningar är 10 %

Övriga rabatter och hyresnedsättningar beviljas ej.

Stadsföreningarnas ungdomsverksamhet

Kultur- och fritidsnämnden fakturerar inte någon avgift för regelbunden ungdomsverksamhet (hyresreduktioner gäller ej matcher, träningsläger, tävlingar och dylikt) i nämndens anläggningar för deltagare som är 20 år eller yngre och mantalsskrivna i Mariehamn. Denna avgiftsfrihet gäller anläggningar som hyrs per timme eller tillfälle samt även för Sleipners verksamhet på ridanläggningen. För ungdomsgrupper som även innehåller deltagare från andra kommuner eller stadsbor som är äldre än 20 år ges denna hyresbefrielse endast för den del som är ungdomar 20 år eller yngre och mantalsskrivna i Mariehamn. Beräkningen av avgiftsreduceringen fastställs genom att antalet unga Mariehamnare divideras med det totala antalet deltagare. Enskilda ungas individuella träningsmängd utgör inte en del av beräkningsgrunden.

Stadens egna skolor och fritidshem får för sin ordinarie verksamhet använda förvaltningens anläggningar avgiftsfritt med undantag av konstgräsplanen i WHA-området, Mariebad och bowlinghallen, under förutsättning att statistik över antalet deltagare inlämnas senast den 10:e månaden efter.

Sidan uppdaterades