Fiske

För dig som är bosatt i Mariehamn är det tillåtet att fritids- och husbehovsfiska på stadens vattenområden.

Här säljs inte fiskekort då enbart boende i Mariehamn får fiska på stadens vatten. Men som mariehamnare behöver du observera att:

- Mängden nät är begränsade till 1-2 nät per hushåll (max 60 meter).
- Fiske är förbjudet på stadens alla vattenområden i Slemmern under tiden 1 april till 31 maj.

Sidan uppdaterades