Anhållan om passerkort

Här kan du anhålla om att få ett passerkort som fungerar till stadens idrottsanläggningar med passersystem.

Följande gäller för passerkortet:

1. Passerkortet är personligt och får ej överlåtas till annan person.

2. Om du förlorat ditt passerkort är du skyldig att underrätta enheten för fritidsanläggningarna om det. För förlorat passerkort uppbärs en avgift.

3. Anläggningar med passersystem kan vara obemannade under vissa tider, därför är det den som öppnar dörren skyldig att se till att inga obehöriga får tillträde till anläggningen. Dörren/dörrarna för ej blockeras eller på annat sätt hindras från att gå i lås. Vistelse i lokalen sker på egen risk, ledaren ansvarar för grupperns säkerhet.

4. Mariehamns stad ansvarar inte för kundens egendom som förvaras i anläggningen.

5. Det är förbjudet att göra hål eller på annat sätt skada kortet.

6. Passerkortet skall returneras till enheten för fritidsanläggningarna i Idrottsparken senast angivet returneringsdatum. För ej returnerat passerkort uppbärs en avgift.

7. Kortet ger endast tillträde till anläggning vid bokning. Vid missbruk av passerkortet kan enheten för fritidsanläggningarna återkalla passerkortet.

8. För bokningar gäller regler fastställda av Mariehamns stad.

Passerkod får delas ut till medspelare. 

Anhållan om passerkort

Fungerar du som ledare eller medspelare? Det går riktigt bra att koppla ditt passerkort till flera kunder.
Jag godkänner uppgifterna ovan samt punkterna gällande anvädningen av passerkortet eller passerkod ovan.

Jag önskar samtidigt inloggning till webbokningen
Sidan uppdaterades