Nordiskt kultursamarbete

Det nordiska samarbetet blomstrar på Åland, kanske tack vare den geografiska placeringen, men även för det höga engagemanget i dessa frågor.

Nordens institut på Åland, NIPÅ

Nordens institut på Åland är en kulturinstitution som lyder under Nordiska ministerrådet. NIPÅ:s uppgift är att stärka det åländska kulturlivet och att främja Ålands aktiva deltagande i nordiskt samarbete, samt att utveckla samarbetet mellan Åland och de övriga nordiska länderna på det allmänkulturella området. NIPÅ inrättades i maj 1985 och har i dag fyra anställda, med kontor på Köpmansgatan 4 i Mariehamn.

Läs mer om NIPÅ.
 

Villa Bergshyddan

Sedan 1966 har Villa Bergshyddan i Stockholm erbjudit författare, musiker, dansare och andra skapande kulturarbetare från de övriga sju nordiska huvudstäderna vistelse i Villa Bergshyddan, som gästbostad. Detta tack vare det nordiska kultursamarbetet mellan huvudstäderna Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, Oslo och Reykjavík, samt de självstyrande områdenas huvudstäder: Mariehamn, Nuuk och Tórshavn.

Gästbostaden är från 1700-talet och ligger i en trädgård vid inloppet till Stockholm. Ansökan kan göras av den som är verksam inom kultursektorn och är bosatt och mantalsskriven i någon av de andra huvudstäderna. I genomsnitt har 70 ansökningar per år handlagts från år 2001. Av dessa har cirka 20 stipendiater, årligen, fått möjlighet att vistas där – en eller två veckor under tiden april – oktober.

Läs mer om Villa Bergshyddan

Sidan uppdaterades