Publicerad den Boende och miljö

Meddelande till boende på Badhusgatan

Mariehamns stads vattenverk utför underhållsarbeten av VA ledningar på Badhusgatan.

Arbetet startar i månadsskiftet augusti-september 2016 och pågår till slutet av året (se bifogad karta under Hitta snabbt).

Vattentillförseln kan tidvis vara avstängd, dock endast under korta stunder vid inkopplingen av provisoriskt vatten. Gatan kommer att grundförbättras i samband med VA arbetet, så framkomligheten kommer att vara begränsad under hela byggtiden. Vi skall göra vad vi kan för att ni skall nå era tomter, diskutera gärna med personalen på arbetsplatsen om ni har förslag och önskemål. Eventuellt måste asfaltering lämnas till våren 2017.

VA-verket uppmanar fastighetsägarna att samtidigt se över fastighetens avlopps- dränerings- och dagvattensystem så att de uppfyller dagens krav (t.ex. septiktankarna är omkopplade och takvattnet inte leds till avloppet) . Vi bygger nya ledningar fram till er tomtgräns, vill någon ha intagsledningarna på tomten förnyade samtidigt så kan vi utföra detta till självkostnadspris.

Omkopplingen är nödvändig för att avloppet inte skall belastas med dagvatten.  Om avloppet belastas med för mycket dagvatten kan det medföra uppdämning i avloppet med källaröversvämning som följd, därtill har det en försämrande inverkan på reningen av avloppsvattnet i Lotsbroverket.


För mera information kontakta:               

VA-Verket                 Staffan Eriksson      Tfn 531 537

                                     Ralf Enholm             Tfn 531 534

Markenheten           Håkan Lindén         Tfn 531 560

Sidan uppdaterades