Publicerad den Idrott och fritid

Ansök om föreningsbidrag på webben

Nu kan föreningar, arbetsgrupper, organisationer och privatpersoner i Mariehamn söka bidrag via webben. Kultur- och fritidssektorns nya webb-tjänst för ansökning av bidrag lanserades den 7 november.

Genom vår e-tjänst för föreningsbidrag kan föreningar ansöka om bidrag samt följa med handläggningsprocessen och även se vilka bidrag man tidigare ansökt och fått beslut om. Tjänsten gör de möjligt att skicka in bilagor till ansökan elektroniskt. T.ex. för att få grundbidraget utbetalt måste senaste års verksamhetsberättelse och bokslut ha lämnats in.
 
För intresserade föreningar anordnas informationstillfälle tisdagen den 15 november kl. 18.30 i Wiklöf Holding Arenas café för hur man ansöker om bidrag via e-tjänsten. Anmälan senast 13 november på adressen https://www.lyyti.fi/reg/bidragsinfo
 
Lanseringen av e-tjänsten är ett led i kultur- och fritidssektorns mål att erbjuda digitala tjänster som underlättar och ökar tillgängligheten för våra besökare och användare. I slutet av oktober lanserades en ny responsiv portal för biblioteket.
 
Vid frågor kontakta systemansvarig Anders Ahlström tel. 531 446 e-post anders.ahlstrom@mariehamn.ax 

Sidan uppdaterades