Publicerad den Boende och miljö

Lediga tomter

Nu finns tillbakalämnade tomter. Passar någon dig eller ditt företag?

Du kan ansöka om tillbakalämnade egnahemstomter i Västra Ytternäs, Horelli samt Forellvägen.

En flerbostadstomt i Västra Ytternäs (Horelli) har lämnats tillbaka och ges nu ut igen.

De lediga tomterna Apalängen 7-2, Johannebo 32-7, Johannebo 32-8 samt Västra Ytternäs 6-4 kan nu också sökas av andra än privatpersoner.

Ansökan görs på särskild blankett och du kan ansöka om upp till tre tomter i önskad prioritetsordning.

Blanketten i slutet kuvert märkt "Tomter" ska vara hos oss senast måndagen 28 november kl. 15.00, Samhällstekniska avdelningen, Elverksgatan 1, 22100 Mariehamn.

Om det är fler sökande till någon tomt håller vi lottning torsdagen den 1 december 2016 kl. 16.00, vid Elverksgatan 1. Som sökande har du rätt att vara med vid lottningstillfället, men någon särskild kallelse skickas inte.

Närmare upplysningar och ansökningsblankett kan du få från infrastruktursektorn - mätningsenheten, Elverksgatan 1 tel. 5310.

Vi kommer gärna och visar tomten för dig om du tar kontakt!

Sidan uppdaterades