Publicerad den Boende och miljö

Mariehamns stadsbildsbidrag

Bidraget är ett uttryck för uppskattning av enskilda åtgärder, som är ägnade att bevara Mariehamns äldre byggnadskultur. Byggnadsåtgärden bör vara utförd i samråd med stadsarkitektkansliet. Bidraget utbetalas efter det att respektive åtgärd är genomförd. Byggnaden bör vara i privat ägo och dokumenterat kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värdefull. För vidare information kontakta stadsarkitektkansliet tel. 531 461, 531 464 eller se www.mariehamn.ax/stadsbildsbidrag. Skriftlig ansökan riktas till Mariehamns stad, stadsarkitektkansliet, PB 5, 22101 Mariehamn, senast 21.11.2016.

Sidan uppdaterades