Publicerad den Kungörelser

Kallelse till fastighetsförrättning

Till förrättningarna kallas berörda fastighetsägare och innehavare, grannar, servituts-, arrende-, och övriga rättsinnehavare. Sakägarnas frånvaro hindrar inte verkställandet av förrättningen.

Följande förrättningssammanträden hålls vid mätningsenheten, Elverksgatan 1, 3:e våningen:

Torsdagen den 3 november 2016, kl. 9:30, styckning av allmänt gatuområde, allmänt parkområde, allmänt trafikområde och allmänt idrottsområde (sportplan), i stadsdelen Backeberg.
Enligt gällande stadsplan nr 1014 antagen av stadsfullmäktige 27.08.2013 och i kraft 4.10.2013, stadsplan nr 981 antagen av stadsplanenämnden 15.12.2010 och i kraft 17.1.2011, stadsplan nr 951 antagen av stadsfullmäktige 27.01.2009 och i kraft 06.03.2009, stadsplan nr 761 antagen av stadsfullmäktige 20.06.2000 och i kraft 08.08.2000, stadsplan nr 530 fastställd av landskapsstyrelsen 25.02.1987 och i kraft 3.3.1987, stadsplan nr 473 fastställd av landskapsstyrelsen 15.02.1984 och i kraft 17.02.1984, stadsplan nr 461 fastställd av landskapsstyrelsen 14.6.1983 och i kraft 15.6.1983, stadsplan nr 437 fastställd av landskapsstyrelsen 1.4.1982 och i kraft 6.4.1982, stadsplan nr 435 fastställd av landskapsstyrelsen 5.3.1982 och i kraft 8.3.1982, stadsplan nr 289 fastställd av landskapsstyrelsen 7.1.1976 och i kraft 8.1.1976, stadsplan nr 230 fastställd av landskapsstyrelsen 1.12.1971 och i kraft 2.12.1971 samt första stadsplan nr 117 fastställd av landskapsstyrelsen 6.6.1968 och planen i kraft 7.6.1968.
Områdena bildas av fastigheterna 478-405-4-71 Nabben, 478-406-1-15 Treans Rävfarm, 478-406-1-16-M601 och M602 (Sandås), 478-406-1-55 Hindersböle, 478-406-1-90 Berggård, 478-406-1-91 Backeberg, 478-406-1-92 Fridhem I, 478-406-1-93 Tomtebo, 478-406-1-94 Sjögård, 478-406-1-99 Fridhem, 478-19-9901-0 Allmänt område, 478-15-9901-0 Allmänt område, tomt 478-19-11-10, tomt 478-19-12-2, samtliga ägs av Mariehamns stad.
Upphävande av gravationer och servitut på de områdena som blir till allmänt område.

Torsdagen den 3 november 2016, kl. 10:30, styckning av allmänt gatuområde, allmänt specialområde (fornminnesområde) och allmänt parkområde, i stadsdelen Hindersböle.
Enligt gällande stadsplan nr 761 antagen av stadsfullmäktige 20.06.2000 och i kraft 08.08.2000, stadsplan nr 476 fastställd av landskapsstyrelsen 17.02.1984 och i kraft 22.02.1984, stadsplan nr 311 fastställd av landskapsstyrelsen 7.10.1977 och i kraft 10.10.1977, första stadsplan nr 240 fastställd av landskapsstyrelsen 6.9.1972 och i kraft 7.9.1972, stadsplan nr 230 fastställd av landskapsstyrelsen 1.12.1971 och i kraft 2.12.1971, första stadsplan nr 194 fastställd av landskapsstyrelsen 20.1.1970 och i kraft 21.1.1970, första stadsplan nr 126 fastställd av landskapsstyrelsen 5.6.1969 och planen i kraft 6.8.1969, första stadsplan nr 117 fastställd av landskapsstyrelsen 6.6.1968 och planen i kraft 7.6.1968, första stadsplan nr 90 fastställd av landskapsstyrelsen 11.5.1966 och i kraft 12.5.1966 samt första stadsplan nr 72 fastställd av landskapsstyrelsen 15.4.1964 och planen i kraft 16.4.1964. Områdena bildas av fastigheterna 478-405-3-142 Östergård, 478-405-3-144 Mellangård, 478-406-1-3 Stentorpa, 478-406-1-30 Solhem, 478-406-1-33 Skogshyddan, 478-406-1-37 Björkliden, 478-406-1-39 Marjala, 478-406-1-40 Solliden, 478-406-1-54 Nygård, 478-406-1-55 Hindersböle, 478-406-1-62 Lepola, 478-406-1-70 Bergkulla, 478-406-1-73 Riåker, 478-406-1-75 Trollhättan, 478-406-1-76 Kärrmyra, 478-406-1-77 Kärrtorp, 478-406-1-78 Vildbacka, 478-406-1-83 Björkåsen, 478-406-1-85 Bolstaskogen, 478-406-1-87 Lillåker, 478-406-1-90 Berggård, 478-406-1-92 Fridhem I, 478-406-1-99 Fridhem, 478-406-1-100 Hörnet, 478-878-0-0 Upphävd smf väg, 478-15-9901-0 Allmänt område.
Samtliga fastigheter ägs av Mariehamns stad förutom 478-406-1-37, 478-406-1-33 och 478-406-1-30 som är privat mark, som staden får i sin ägo genom första stadsplan och genom denna styckningsförrättning, detta enligt Plan- och bygglagen för landskapet Åland 2008/102, 50 §.
Upphävande av gravationer och servitut på de områdena som blir till allmänt område.

Torsdagen den 3 november 2016, kl. 13:30, styckning av allmänt gatuområde, parkområde, trafikområde och specialområde (fornminne) i stadsdelen Norrböle. Enligt gällande stadsplan nr 92 fastställd av landskapsstyrelsen den 2.6.1966 och i kraft den 3.6.1966, stadsplan nr 122 fastställd av landskapsstyrelsen den 29.1.1969 och i kraft den 30.1.1969, stadsplan nr 236 fastställd av landskapsstyrelsen den 4.5.1972 och i kraft den 5.5.1972, stadsplan nr 274 fastställd av landskapsstyrelsen den 4.4.1975 och i kraft den 5.4.1975, stadsplan nr 304 fastställd av landskapsstyrelsen den 31.5.1977 och i kraft den 2.6.1977, stadsplan nr 312 fastställd av landskapsstyrelsen den 7.10.1977 och i kraft den 10.10.1977, stadsplan nr 447 fastställd av landskapsstyrelsen den 28.6.1982 och i kraft den 20.7.1982, stadsplan nr 506 fastställd av landskapsstyrelsen den 17.2.1986 och i kraft den 24.2.1986, stadsplan nr 585 fastställd av landskapsstyrelsen den 13.11.1989 och i kraft den 16.11.1989, stadsplan nr 628 godkänd av stadsfullmäktige den 8.1.1991 och i kraft den 27.2.1991, stadsplan nr 793 godkänd av stadsfullmäktige den 28.5.2002 och i kraft den 22.8.2002, stadsplan nr 854 godkänd av stadsfullmäktige den 25.5.2004 och i kraft den 16.7.2004, stadsplan nr 871 godkänd av stadsfullmäktige den 25.10.2005 och i kraft den 2.12.2005, stadsplan nr 947 godkänd av stadsplanenämnden den 14.6.2010 och i kraft den 20.7.2010, stadsplan nr 999 godkänd av stadsfullmäktige den 30.8.2011 och i kraft den 7.10.2011 samt stadsplan nr 1019 godkänd av stadsfullmäktige den 29.1.2013 och i kraft den 8.3.2013.
Områdena bildas av fastigheterna 478-21-10-1, 478-21-2-5-M501, 478-21-11-5, 478-21-11-7, 478-21-13-1, 478-405-2-70 Strandängen D2:69, 478-405-3-18 Borstaberg, 478-405-3-21 Borstabergs minkgård, 478-405-3-132 Bolstahöjden , 478-405-3-138 Bolstan, 478-405-3-140 Industriområdet II, 478-405-3-141 Bolstan I, 478-405-3-142 Östergård, 478-405-4-1 Österskogen, 478-405-4-7 Vesterskog, 478-405-4-9-M601, 478-405-4-22-M601, 478-405-4-34 Björkbacka I, 478-405-4-43-M601, 478-405-4-44 Bergskoga, 478-405-4-45 Nordlund, 478-405-4-51 Backtorpet, 478-405-4-52 Skogshyddan, 478-405-4-54 Nygård I, 478-405-4-61 Nygård, 478-405-4-70 Norrgård, 478-878-0-0 Upphv. Smf. väg, 478-895-1-202 Indragen landsväg, samtliga ägs av Mariehamns stad.
Upphävande av gravationer och servitut på de områdena som blir till allmänt område.

Torsdagen den 3 november 2016, kl. 14:30, styckning av allmänt gatuområde, parkområde, idrottsområde (simstrand), trafikområde och vattenområde (Slemmern) i stadsdelen Nabben.
Enligt gällande stadsplan nr 316 antagen av landskapsstyrelsen den 19.10.1977 och har trätt i kraft den 20.10.1977, stadsplan nr 317 antagen av landskapsstyrelsen den 01.11.1977 och har trätt i kraft den 02.11.1977 samt stadsplan nr 330 antagen av landskapsstyrelsen den 17.05.1978 och har trätt i kraft den 19.05.1978, stadsplan nr 909 antagen av stadsfullmäktige den 24.04.2007 och har trätt i kraft den 04.06.2007.
Området bildas av fastigheterna 478-405-2-70 Strandängen D2:69, 478-405-3-142 Östergård, 478-405-3-153 Strandnäsannexet, 478-405-3-157 Strandnäs, 478-405-4-29 Strandnäs I, 478-405-4-63 Nedergård I, 478-405-4-70 Norrgård, 478-405-4-71 Nabben, 478-405-8-0 Williamslund, 478-406-1-12 Askudden I, 478-406-1-14 Askudden, 478-406-1-55 Hindersböle, 478-406-1-94 Sjögård, 478-406-1-16-M601, samtliga ägs av Mariehamns stad.
Upphävande av gravationer och servitut på de områdena som blir till allmänt område.

Frågor till förrättningsingenjör Matti Janlöv,
tel. 531 540,
e-post matti.janlov@mariehamn.ax.


Kartor finns till påseende vid mätningsenheten, Elverksgatan 1, Mariehamn, våning 3.

Sidan uppdaterades