Publicerad den Stadsplanering och trafik

Utställd gaturitning

Förslag till ombyggnad av gång- och cykelväg på Östernäsvägen mellan Storgärdan och Sälgstigen. Anmärkningar ska inlämnas senast 18 april till infrastrukturnämnden.

I enlighet med § 14 i plan- och byggförordningen för landskapet Åland hålls förslag till gaturitning för ombyggnad av Östernäsvägen, avsnittet Sälgstigen – Övernäsgården i Östernäs utställd under tiden 4 – 18.4.2017 kl. 8 -16.00 på Infrastruktursektorns kontorshus Elverksgatan 1.
Ritningen finns tillgänglig under Hitta snabbt.

Skriftliga anmärkningar mot förslaget ska lämnas in senast 18.4.2017 kl. 16.00 under adressen Infrastruktur nämnden, Elverksgatan 1, 22100 Mariehamn.

Sidan uppdaterades