Publicerad den Stadsplanering och trafik

Chiewitz pris 2017

Johnny Hellman, FAB Tullarns äng, fick på måndagen ta emot hedersomnämnandet Chiewitz pris för ett utomordentligt väl genomfört arbete vid renovering och om- och tillbyggnad av det K-märkta bostadshuset vid Parkgatan 24. En arkitektoniskt- och kulturhistoriskt värdefull byggnad har återfått sin glans.

Renoveringen och om- och tillbyggnaden av det av Jac. Lundqvist ritade bostadshuset från 1927 har genomförts med stor respekt för byggnadens arkitektoniska- och kulturhistoriska värde. Exteriört har fasaderna återställts och interiört har 1930-tals detaljer bevarats.  De nya tillbyggnaderna har stilmässigt anpassats till husets karaktär.

Sidan uppdaterades