Publicerad den Stadsplanering och trafik

Ombyggnad av parkeringarna på Norragatan mellan Trobergshemmet och Mathis Hallen

I samband med planeringen av Ålandsvägen har diskussioner förts kring parkeringarna på båda sidor om Norragatan. Tvärparkeringarna ligger alltför nära korsningsområdet med Ålandsvägen och förorsakar störningar i trafiken.

Platsen är också överrepresenterad i olycksstatistiken på grund av utbackningsolyckor. Parkerade bilars överhäng gör trottoarerna smalare än planerat. Efter att Mathis Hallen byggt om sin entré har trottoarutrymmet ytterligare minskat.

Alternativa lösningar har studerats i samråd med fastighetsägarna. Tvärparkeringarna byggs om till längsparkeringar och trottoarerna breddas. Två träd närmast fasaderna utgår. Ett nytt träd planteras längre västerut och ett tidigare borttaget träd i korsningen med Norragatan ersätts. Antalet parkeringsplatser minskar på den södra sidan från sex till fyra platser och vid Mathis Hallen från sju till fyra. Den tidigare handikapparkeringen vid Mathis hallen flyttas upp i trottoarnivå.

Arbetet påbörjas den 14.8 och hela arbetet beräknas vara klart inom september. Arbetet kommer att innebära tillfälliga trafikarrangemang både för bilister och den lätta trafiken. Vänligen beakta tillfällig skyltning. Kunderna till Mathis Hallen uppmanas använda fastighetens egen kundparkering.

Sidan uppdaterades