Publicerad den Stadsplanering och trafik

Ändring av busslinjer

På grund av Ålandsvägens ombyggnad ändras bussrutterna för linjerna 1-5 och 8. Ändringarna gäller fr.o.m. 20 februari till 30.10.2017.

Ändringen är en komplettering och förbättring till den första linjedragningen.
Kompletteringen är utförd i samråd med alla berörda aktörer; staden, Ålandstrafiken, Landskapsregeringen och bussbolagen och har tillkommit för att ytterligare minska resenärernas eventuella olägenheter i samband med ombyggnationen av Ålandsvägen.


Du kan även öppna de nya bussrutterna i pdf under Hitta snabbt.

Sidan uppdaterades