Publicerad den Stadsplanering och trafik

Trafikmeddelande

Från och med måndag 6 februari och fram till och med oktober så trafikerar landsortsbusstrafiken via Ålandsvägen och Styrmansgatan till Bussplan, utgående trafik går sedan samma väg ut från Mariehamn (Bussplan – Styrmansgatan – Ålandsvägen)

En tillfällig busshållplats för utgående trafik inrättas vid Styrmansgatan 12-10 (Alandiabolagen – Folkhälsan).

De tillfälliga busshållplatserna vid Skarpansvägen/Ålandsplan tas bort.

Sidan uppdaterades