Publicerad den Stadsplanering och trafik

Trafikmeddelande

Arbetet med sanering och nybyggnad av vatten och avloppsledningar inför ombyggnad av Ålandsvägen fortsätter.

Nu är det Nygatan och tomterna Nygatan 9 och 11 som berörs av grävningsarbetet. Medan grävningar pågår inne på tomtmark så flyttas gårdsparkeringarna ut på Nygatan vid Hotell Savoy. Parkeringarna reserveras för boende och parkering tillåts endast med särskilt parkeringstillstånd, några parkeringar invid Kaptensgatan är dock fortsatt tillgängliga för allmän parkering. Detta arrangemang gäller fram till 27 februari.

Sidan uppdaterades