Publicerad den Kungörelser

Inbjudan till samråd och samrådsmöte

Gällande stadsplan för Ytternäs by, lägenheterna eller del av lägenheterna Rnr 1:1, 2:114, 2:115, 2:116 och 2:124 (Södra Lillängen)

Vid samrådsmötet den 26 januari 2017 kl 18.00 i Stadshuset, Norra foajén

informeras om planutkastet och beredningsmaterialet.
Synpunkter gällande ärendet lämnas skriftligen eller muntligen senast den 10 februari 2017 kl 15.00 till Stadsarkitektkansliet PB 5, 22101 Mariehamn.
I den fortsatta beredningen redovisas synpunkterna.
Ärendeberedning och bilagor finns tillgängliga på stadens hemsida och vid Stadsarkitektkansliet.
Stadsutvecklingsnämnden

Sidan uppdaterades