Publicerad den Kungörelser

Inbjudan till samråd och samrådsmöte

Gällande ändring av stadsplanen för Öfvernäs by, del av lägenheten Rnr 2:2 , Mariepark, (stplnr 1078)

Vid samrådsmötet den 9 februari 2017 kl 18.00 i Stadshuset, Norra foajén

informeras om planutkastet och beredningsmaterialet.
Synpunkter gällande ärendet lämnas skriftligen eller muntligen senast  den 14 februari 2017 kl 15.00  till Stadsarkitektkansliet PB 5, 22101 Mariehamn. I den fortsatta beredningen redovisas synpunkterna.

Ärendeberedning och bilagor finns tillgängliga på stadens hemsida och på Stadsarkitektkansliet.
Stadsutvecklingsnämnden

Sidan uppdaterades