Publicerad den Kungörelser

Inbjudan till samråd och samrådsmöte

Gällande ändring av stadsplanen och tomtindelningen för stadsdelen Vreten, kvarter 7, tomterna 1-5 och del av gatuområdet 4K samt tomtindelning för stadsdelen Vreten, tomterna 6-9, Trobergsgränd 1, 3, 5 och 7, (stplnr 1077)

Vid samrådsmötet den 15 februari 2017 kl 18.00 i Stadshuset, Norra foajén

informeras om planutkastet och beredningsmaterialet.
Synpunkter gällande ärendet lämnas skriftligen eller muntligen senast den 1 mars 2017 kl 15.00 till Stadsarkitektkansliet PB 5, 22101 Mariehamn. I den fortsatta beredningen redovisas synpunkterna.
Ärendeberedning och bilagor finns tillgängliga på stadens hemsida och vid Stadsarkitektkansliet.
Stadsutvecklingsnämnden

Sidan uppdaterades