Publicerad den Stadsplanering och trafik

Trafikmeddelande gällande Ålandsvägen

Etappen Norra Esplanadgatan – Norragatan är nu öppnad för fordonstrafik, det kan dock vara begränsad framkomlighet.

Gående och cyklister kan använda gatans östra sida, även här med begränsad framkomlighet.

Målsättningen med arbetet vid korsningen Ålandsvägen – Norragatan och vidare fram till Nygatan är att fordonstrafik ska kunna släppas på från fredag 30 juni,  gående och cyklister kan börja använda gatans östra sida genast efter midsommar.

Sidan uppdaterades