Publicerad den Boende och miljö

Meddelande till boende på Ringvägen

Mariehamns stads vattenverk utför underhållsarbeten av VA ledningar på Ringvägen.

Arbetet startar ca 1 Juni och berör följande fastigheter på Ringvägen: 19, 21, 23, 25, 27, 46, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70a, 70b (se även bifogad karta).
Vattentillförseln kan vara tidvis stängd, dock endast under korta stunder vid inkopplingen av provisoriskt vatten. Det provisoriska vattnet består av slangar på marken som kopplas in till er fastighet, vi kommer att kontakta er för denna koppling.

Framkomligheten kommer att vara begränsad under hela byggtiden. Vi skall göra vad vi kan för att ni skall nå era tomter, diskutera gärna med personalen på arbetsplatsen om ni har förslag och önskemål.

VA-verket uppmanar fastighetsägarna att samtidigt se över fastighetens avlopps- dränerings- och dagvattensystem så att de uppfyller dagens krav (t.ex. septiktankarna är omkopplade och takvattnet inte leds till avloppet). Vi bygger nya ledningar fram till er tomtgräns, vill någon ha intagsledningarna på tomten förnyade samtidigt, så kan vi utföra detta till självkostnadspris.

Omkopplingen är nödvändig för att avloppet inte skall belastas med dagvatten. Om avloppet belastas med för mycket dagvatten kan det medföra uppdämning i avloppet med källaröversvämning som följd, därtill har det en försämrande inverkan på reningen av avloppsvattnet i Lotsbroverket.

För mera information kontakta:               

VA-Verket                 Staffan Eriksson      Tfn 531 537

                                     Ralf Enholm             Tfn 531 534

Sidan uppdaterades