Publicerad den Kungörelser

Utställd gaturitning

I enlighet med § 14 i plan- och byggförordningen för landskapet Åland hålls förslag till gaturitning för ombyggnad av Sandåsvägen i Backeberg utställd under tiden 18.5 – 1.6.2017 kl. 8 -16.00 på Infrastruktursektorns kontorshus Elverksgatan 1.

Skriftliga anmärkningar mot förslaget skall inlämnas senast 1.6.2017 kl. 16.00 under adressen Infrastrukturnämnden, Elverksgatan 1, 22100 Mariehamn.

Sidan uppdaterades