Publicerad den Stadsplanering och trafik

Trafikmeddelande

Ombyggnaden av vatten och avloppsledningar vid Ålandsvägen fortsätter vid korsningen Ålandsvägen - Nygatan.

Måndag 13 mars så påbörjas grävningsarbetena i korsningen Ålandsvägen – Nygatan vilket innebär att genomfartstrafiken för fordon i korsningen stängs av.

Gator som leder in mot korsningen blir återvändsgränder så att trafik till och från tomter vid gatorna fungerar. Trafikljusen för korsningen har gjort sitt, de stängs av och monteras bort.

Eftersom ledningsarbeten även ska utföras både norr och söderut från Nygatan längs Ålandsvägen så kommer trafikbegränsningarna att fortgå cirka 4-5 veckor framöver.

Sidan uppdaterades