Publicerad den Stadsplanering och trafik

Trafikmeddelande

Med anledning av de planerade ombyggnadsarbetena kommer följande trafikavstängningar att ske vid Ålandsvägen:

  • Ålandsvägen mellan Norra Esplanadgatan och Norragatan stängs av för fordonstrafik från och med 20 mars, avstängning fortgår till mitten av maj
  • Gående kan fortsatt färdas längs trottoaren på gatans västra sida
  • Fordonstrafik till tomt vid avstängningsområdet sker från söder (från Norra Esplanadgatan)

Avstängningen vid Nygatan fortgår ännu ca 4 veckor framöver.

Sidan uppdaterades