Publicerad den Kultur och bibliotek

Enkät om biblioteket

Mariehamns stad vill ge medborgarna möjlighet att vara med och påverka hur stadsbibliotekets verksamhet kan vidareutvecklas. Som en del i det arbetet kommer en enkät att genomföras 13-26 november.

Det är bland annat bibliotekets verksamhet och service som undersöks. Enkäten går att svara på antingen i biblioteket eller digitalt via webbenkäten.

Sidan uppdaterades