Etapp ett på Ålandsvägen sträcker sig från korsningen vid Nygatan till Norra EsplanadgatanDel av etapp 1 på Ålandsvägen.
Publicerad den Stadsplanering och trafik

Invigning och öppning av Ålandsvägen

Arbetet med en ombyggnad av Ålandsvägen etapp 1 på avsnittet Norra Esplanadgatan-Köpmansgatan är klart. Vi öppnar gatan och inviger en ny cykelväg onsdagen den 8.11 kl. 15.00 norr om Nygatan.

Arbetet påbörjades den 20 mars av entreprenören Karlssons Schakt och Transport Ab. Hela gatuområdet har byggts om enligt följande:

  • En ny asfalterad cykelväg med en bredd om 2,5 m har byggts på den östra sidan.
  • Gångytorna på båda sidor om gatan har utförts med ny marksten av betong, den östra trottoaren har en bredd om 2,1 m och den västra 2,7 m.
  • Alla gångytor har anpassats för god tillgänglighet - med särskilda ledstråk och låga kantstenar för synhandikappade samt utan kantsten för andra. Ytorna har utförts med asfalt eller betongsten.
  • Körytorna för bilar har utförts med asfalt, filernas bredd är 3,5 m med en avskiljande granitstenlagd remsa om 0,5 m mellan körfilerna.
  • Uppkörsramperna vid Norragatan och Nygatan samt ytorna före övergångsställen har utförts med granitsten för att öka säkerheten för den korsande lätta trafiken.
  • All gatubelysning har förnyats med LED-armaturer som går ytterligare ner i effekt nattetid.

Genom ombyggnaden får vi en modern och snygg stadsgata, där vi har fortsatt bra framkomlighet för all fordonstrafik samt en säkrare och mer jämställd trafikmiljö. Staden vill främja cykelåkandet och vi kan nu öppna ett nytt cykelvägsavsnitt i centrum.

Vi vill tacka alla som deltagit i projektet och bidragit till att vi nu kan öppna det ombyggda avsnittet.

Kai Söderlund
infrastrukturdirektör

Sidan uppdaterades