Publicerad den Stadsplanering och trafik

Trafikmeddelande Ålandsvägen

Arbetet med ombyggnaden har nu kommit så långt att korsningen Ålandsvägen – Nygatan kan öppnas för trafik fr.o.m. fredag 20 oktober.

Vid Ålandsvägen – Köpmansgatan kommer det dock fortsatt att vara stängt för trafik längs Ålandsvägen i nord-sydlig riktning, vid grävning för el/telefonledningar och dagvatten kommer även Köpmansgatan att tillfälligt att stängas för trafik vid korsningen med Ålandsvägen.

Arbetsmängden, främst sprängningsarbete, för entreprenadarbetet har utökats över vad som beräknats och därmed har staden i enlighet med entreprenadkontraktet beviljat entreprenören förlängning av entreprenadtiden så att entreprenaden nu ska vara slutförd senast 7.11 i stället för 23.10. det är alltså fråga om en förlängning med 11 arbetsdagar.

Sidan uppdaterades