Publicerad den Stadsplanering och trafik

Gatuarbeten och trafikregleringar

Samhällstekniska avdelningen har påbörjat ombyggnad av trottoar vid Neptunigatan avsnittet Storagatan – Västra Skolgatan. Trottoaren får ändrad status så att den i fortsättningen kommer att fungera som gång och cykelväg.

Arbetet berör främst fastigheter på gatans östra sida på så sätt att tomtinfarter periodvis kan ha begränsad tillgänglighet eller vara helt stängda. Tomtägare kontaktas före begränsningar påbörjas.

Arbete som utförs vid ombyggnaden är:

  • Mindre arbeten för flyttning och ombyggnad av ledningspunkter för dagvatten och vattenledning
  • Ny gatubelysning och nya ledningar för belysningen
  • Urgrävning och förnyande av gc vägens underlag
  • Nya kantstenar och ny beläggning för gc vägen
  • Arbetet beräknas färdigställt i början av november.

Tornvägen (vägen upp till Vattentornet)
förbättras under oktober. Arbete som utförs är mindre grundförstärkningar, ny gatubelysning samt ny ytbeläggning. Arbetet utförs i slutet av oktober. Under arbetet kommer framkomligheten att vara begränsad och periodvis är vägen även helt stängd för allmän trafik.

Sjöpromenaden
hålls avstängd för genomfartstrafik fr.o.m. tisdag 10 oktober och till månadens slut. Avstängningen förorsakas av transporter för utfyllnadsarbete vid pågående arbete med Pommerndockan.
Norrifrån (från Elverksgatan) är det möjligt att köra fram till uppfarten till Pub Bastun, söderifrån (från Hamngatan) är det möjligt att köra till hamnens norra nedfart vid Sjöpromenaden.

Sidan uppdaterades