Publicerad den Stadsplanering och trafik

Gatuombyggnad öster om servicestationerna TB – ST1

Måndag 27 september påbörjar Samhällstekniska avdelningen ombyggnad av trafikområdet öster om servicestationerna TB – ST1.

Ombyggnaden syftar till att förbättra utrymmet och tillgängligheten vid gatan.

På gatans östra sida byggs parkeringsplatser längs nästan hela gatans längd, även på gatans västra sida, mot servicestationerna, utförs bättre strukturerad möjlighet för parkering.

Området närmast mot tomterna utförs som område inramat av kantsten, i områdena blir det gräsyta och även några träd ska planteras in. I området öster om gatan utförs även där trädplantering då träd raden närmast gatan kompletteras med nya träd.

Ombyggnadsarbetet beräknas pågå under september månad.

Sidan uppdaterades