Publicerad den Daghem och skola

Barnomsorg till hösten 2018

Vårdnadshavare i Mariehamn, välkommen att ansöka om barnomsorg från hösten 2018.

En ansökan om barnomsorg kan lämnas in när som helst men för att underlätta fördelningen av platser från hösten 2018 har vi samlade ansökningsveckor v. 7-9 (12.2-2.3.2018)

Du är välkommen att lämna in en ansökan om du vill att ditt barn ska börja i barnomsorgen eller om du vill ansöka om byte av plats.

Ansökningsblankett finns här eller hämtas från daghemmen eller från Socialförvaltningen i Nyfahlers, Skarpansvägen 30, öppet klockan 09.00-11.30 och 12.30-15.00.

Mer information fås från barnomsorgskansliet, tel. 5310. Välkommen att kontakta oss.

Ansökningar till privata alternativ riktas direkt till respektive enhet, St. Mårtens, tel. 536 140, Regnbågen, tel. 0457 3448299 och Pärlan, tel. 040 9642321.
Ansökningar till Backebergs lekpark (2-5 år) riktas till Folkhälsan, som ger upplysningar på tel. 0457 5483150 kl. 09.00-12.00 på vardagar eller per e-post aland@folkhalsan.ax

 

Sidan uppdaterades