Publicerad den Kultur och bibliotek

Mariehamnarna tycker om sitt bibliotek

I november förra året genomförde stadsbiblioteket en enkät för att få veta vad biblioteksanvändarna tycker om biblioteket. Svaren kunde lämnas in både i pappersform och digitalt.

 Samma enkät har genomförts både 2013 och 2015 och därför är det lätt att se om det har skett några större förändringar i uppfattningen om bibliotekets service. Det kom in färre svar än tidigare år, men många hade kommenterat fritt och kom med förbättringsförslag.

Det är flest kvinnor som svarat på enkäten och åldersgruppen 36-45 år är mest representerad. Antal personer som besöker biblioteket några gånger i veckan har sjunkit medan antalet som besöker biblioteket några gånger i månaden ökat. Det stämmer överens med besöksstatistiken som visar ett sjunkande resultat. Det är till största delen mariehamnare som svarat.

Biblioteksanvändarna är nöjda eller mycket nöjda med bibliotekets utbud, tjänster, ljudmiljö, underhåll och öppettider.
De tycker att personalen är serviceinriktad och kunnig och att det är ganska lätt att hitta i biblioteket.
Folk besöker biblioteket främst för att låna, återlämna och reservera material samt för att läsa tidningar och tidskrifter.
Annat som man gör är söker information, får läsinspiration och läser böcker.
Bland kommentarerna nämner flera att de använder biblioteket som väntplats eller mötesplats i samband med olika aktiviteter.

I enkäten fanns utrymme att komma med förbättringsförslag, vilket flera har gjort. Önskemål finns om mysigare inredning, bekvämare sittplatser, kafé, översiktskartor, mer sagoläsning, längre öppettider, tystare ljudmiljö och förbättring av husfasaden.

Det har kommit flera positiva kommentarer om bibliotekets nya möbler som köptes in under fjolåret och många uppskattar själva biblioteksverksamheten som sådan. Förnyelsen av möbler är en av flera åtgärder som gjorts efter önskemål i de tidigare enkäterna.

Sedan enkäten genomfördes har stadsbiblioteket redan genomfört några förändringar som efterfrågades, bl.a. har öppettiderna utökats och webbokning av utrymmena har införts.

Många önskemål om bibliotekets medieutbud lämnades också in. Det finns bl.a. en ny digital tjänst från första februari: Välja och Vraka, där låntagarna kan påverka bibliotekets materialval genom att välja sina egna favoriter utifrån olika temalistor. Tanken bakom detta är dels att göra låntagarna mer delaktiga i beståndsutvecklingen och dels att säkerställa att biblioteket köper in de böcker folk faktiskt vill ha. Välja och Vraka hittar man på bibliotekets hemsida, www.bibliotek.ax.

Sidan uppdaterades