Publicerad den Kungörelser

Utställd gaturitning

I enlighet med § 14 i plan- och byggförordningen för landskapet Åland hålls förslag till gaturitning för ombyggnad av Östernäsvägen, avsnittet Sälgstigen – Övernäsgården i Östernäs, samt ”Servicetillfarten” vid St1 och Teboil norr om Villagränd

utställda under tiden 15.2 – 1.3.2018 kl. 8 -16.00 på Infrastruktursektorns kontorshus Elverksgatan 1.

Skriftliga anmärkningar mot förslaget skall inlämnas in senast 1.3.2018 kl. 16.00 under adressen Infrastruktur nämnden, Elverksgatan 1, 22100 Mariehamn.

Sidan uppdaterades