Publicerad den Kungörelser

Kungörelse-Byggnadsinspektörens beslut

Vederbörande till kännedom meddelas, att från byggnadsinspektionens i Mariehamn kansli från och med denna dag utges byggnadsinspektörens beslut 10.07.2018 gällande:

- bygglov för förlängning av bygglovets giltighetstid (pbl 75§),
Sveden-2-13, Skillnadsgatan 17

- bygglov för tillbyggnad av befintlig verkstadshall, Norrböle-5-10, Skogshyddsvägen 10

Beslutshandlingarna finns att ta del av på byggnadsinspektionens kansli i stadshuset, på Torggatan 17 i Mariehamn.

Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter ovannämnda datum då detta meddelande publicerats på stadens webbplats.

Delgivet under perioden 17.7.2018 - 31.7.2018

Sidan uppdaterades