Publicerad den Kungörelser

Kungörelse-infrastruktursektorns tjänstemannabeslut

Infrastrukturdirektörens, samhällstekniska chefens, projektchefens, fastighetschefens och t.f. räddningschefens beslut under tiden 18.6. – 29.6.2018 är framlagda till påseende på infrastruktursektorns kansli måndag 2.7.2018.

Infrastrukturdirektörens beslut

 • Försäljning av egnahemstomt i stadsdelen Apalängen, 478-30-7-16
 • Justering av huvudritningar för Torgtak
 • Ritning för gc-väg längs Havsgatan mellan södra hamnuppfarten och Stora gatan
 • Förlängning av hyresavtal för Nyfahlers (östra flygeln)

Samhällstekniska chefens beslut

 • Anbud på trottoarombyggnad vid Skillnadsgatan, avsnittet Ålandsvägen – Öhbergsvägen
 • Temporär upphandling av transport och behandling av slam

Projektchefens beslut

 • Intagning av gatumark, TP område vid Ångbåtsbryggan
 • Gatuavstängning samt trafikregleringar vid Röda Kors marknad
 • Gatuavstängningar och trafikregleringar vid Rock Off festivalen

Fastighetschefens beslut

 • Anställning som projektingenjör

t.f. räddningschefens beslut

 • Upphandling av ledningsbil till Räddningsverket
 • Försäljning av lätt lastbil

 

Publicerat 2.7.2018.
Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter ovannämnda datum då detta meddelande publicerats på stadens webbplats.

Delgivet under perioden 9.7.2018-23.7.2018.

Sidan uppdaterades