Publicerad den Kungörelser

Kungörelse – Byggnadsinspektörens beslut

Vederbörande till kännedom meddelas, att från byggnadsinspektionens i Mariehamn kansli från och med denna dag utges byggnadsinspektörens beslut 12.06.2018 gällande:

  • bygglov för förråd med pergola, Västra Ytternäs-45-2, Nordströms gränd 4
  • bygglov för fasadändring på bostadsvåningshus (inglasning av balkonger), Storängen-6-14, Nygatan 15, Bostads Ab Nygatan 15

Publicerat 14.06.2018

Carina Nordberg
Byggnadsnämndens sekreterare

Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter ovannämnda datum då detta meddelande publicerats på stadens webbplats.

Delgivet under perioden 14.06.2018-05.07.2018.

Beslutshandlingarna finns även att ta del av på byggnadsinspektionens kansli i stadshuset.

Sidan uppdaterades