Publicerad den Kungörelser

Kungörelse-Bildningsnämndens beslut

Protokollet från sammanträdet 26.6.2018 finns till påseende från och med 29.6.2018.

Beslutshandlingarna finns att ta del av

  • Via stadens KTweb (digitalt på nätet)

Publicerat 29.6.2018.

Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter ovannämnda datum då detta meddelande publicerats på stadens webbplats. Delgivet under perioden 6.7.2018-19.7.2018

Sidan uppdaterades