Publicerad den Kungörelser

Kungörelse-Infrastrukturnämndens beslut

Protokollet från sammanträdet 25.6.2018 finns till påseende från och med 28.6.2018.

Beslutshandlingarna finns att ta del av

. via stadens KTweb  (digitalt på nätet)

. på infrastruktursektorns kansli i Tekniska verken, Elverksgatan 1 i Mariehamn.

Publicerat 28.6.2018

Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter ovannämnda datum då detta meddelande publicerats på stadens webbplats. Delgivet under perioden 5.7.2018-19.7.2018.

Sidan uppdaterades